046 433 31 11

06 22 48 52 70

Kelder waterdicht maken

De door ons toegepaste methode nl het dichtten vanaf de positieve zijde is bij uitstek geschikt voor wanden waar constructieve gebreken verwacht worden en boven het grondwaterniveau zijn gebouwd.
De kelder wordt hiervoor vrijgegraven en aan de hand van de aangetroffen gebreken gerepareerd.
Daarna worden lagen met waterdichte mortel aangebracht en tenslotte een laag met een bitumencoating die tevens 3 mm scheuroverbruggend is . Hierna wordt de blootgelegde wand gevuld met vulzand.
Tenslotte worden dan eventueel rioleringen opnieuw aangesloten en bestratingen aangepast of hersteld.
Alle werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd en U heeft slechts één aanspreekpunt.
Aangezien wij overtuigd zijn van de kwaliteit van de door ons uitgevoerde werkzaamheden is de garantietermijn tien jaar op de uitgevoerde werkzaamheden