046 433 31 11

06 22 48 52 70

Regenwaterinfiltratie en hergebruik

Het betreft hier de aanleg van een compleet water-hergebruik en infiltratie-systeem. Het regenwater wordt na reiniging opgeslagen in de blauwe tank, voor hergebruik.

Het teveel aan wateraanbod vloeit terug in de bodem via de groene infiltratiekratten. In de opslagtank is een pomp aangebracht die ervoor zorgt dat het watersysteem in de woning constant onder druk blijft.